Tạm ngừng chạy một số chuyến tàu chạy trong tháng 8 năm 2020

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn thông báo việc dừng chạy một số chuyến tàu trong tháng 8 năm 2020.

–  Ngưng chạy tàu SE12/SE11 chạy Sài Gòn – Hà Nội – Sài Gòn từ ngày 01/8/2020

(*) Hành khách có vé tàu SE12 sẽ chuyển chỗ sang tàu SE6 cùng ngày.

(*) Hành khách có vé tàu SE11 sẽ chuyển chỗ sang tàu SE9 cùng ngày.

–  Ngưng chạy tàu SE22/SE21 chạy Sài Gòn – Trà Kiệu – Sài Gòn từ ngày 03/8/2020

–  Ngưng chạy tàu SE28/SE27 chạy Sài Gòn – Đà Nẵng – Sài Gòn:

(*) Tàu SE28 ngừng chạy từ ngày 27/7/2020

(*) Tàu SE27 ngừng chạy từ ngày 28/7/2020

–  Ngưng chạy tàu SQN2/SQN1 chạy Sài Gòn – Quy Nhơn – Sài Gòn:

(*) Tàu SQN2 ngừng chạy từ ngày 02/8/2020

(*) Tàu SQN1 ngừng chạy từ ngày 03/8/2020

–  Ngưng chạy tàu Sài Gòn – Nha Trang – Sài Gòn:

(*) Tàu SNT4, SNT8 ngừng chạy từ ngày 06/8/2020

(*) Tàu SNT6 ngừng chạy từ ngày 07/8/2020

(*) Tàu SNT3, SNT9 ngừng chạy từ ngày 08/8/2020

–  Ngừng chạy tàu SPT4 xuất phát Sài Gòn ngày 07+14/8/2020

Đối với những vé đã bán cho hành khách đi tàu bị bãi bỏ, ĐS Sài Gòn sẽ chuyển chỗ cho hành khách sang các tàu phù hợp. Nếu hành khách không đi hãy liên hệ nhà ga để được trả vé không mất phí.

Xem thêm: Ngành Đường sắt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

 

Kết Nối Bạn Bè