In vé điện tử

Quý khách đặt vé máy bay tại đại lý vé máy bay Việt Mỹ có nhu cầu in vé điện tử vui lòng liên hệ 0908 380 888, vé điện tử được hiển thị bao gồm 1 đoạn mã có thể là số hoặc chuỗi ký tự, cũng có thể là cả 2. Vé điện tử dùng để làm thủ tục ngoài sân bay.