Đầu tháng giá tốt Vietnam Airlines ưu đãi giá vé nội địa và quốc tế

Vietnam Airlines tung chương trình “ĐẦU THÁNG GIÁ TỐT” ưu đãi đến 20% các đường bay nội địa và quốc tế. Rất nhiều hành trình khuyến mãi đi trong nước và quốc tế với giá vé hấp dẫn. Nhanh tay đặt vé ưu đãi đầu tháng của Vietnam Airlines tại phòng vé Việt Mỹ ngay hôm nay.

Hotline tư vấn và đặt vé: 0908 380 888 – 0918 234 072

Đầu tháng giá tốt Vietnam Airlines ưu đãi giá vé nội địa và quốc tế

Đầu tháng Vietnam Airlines ưu đãi giá vé nội địa và quốc tế

Bảng hành trình Đầu tháng giá tốt Vietnam Airlines vé nội địa một chiều
Khởi hành Đến Giá vé một chiều
Buôn Mê Thuột Đà Nẵng 929.000 VND
Buôn Mê Thuột Hà Nội 1.109.000 VND
Buôn Mê Thuột Tp.Hồ Chí Minh 709.000 VND
Cần Thơ Hà Nội 1.219.000 VND
Chu Lai Hà Nội 689.000 VND
Đà Lạt Hà Nội 1,109,000 VND
Đà Lạt Tp.Hồ Chí Minh 709.000 VND
Đà Nẵng Buôn Mê Thuột 929.000 VND
Đà Nẵng Hải Phòng 709.000 VND
Đà Nẵng Hà Nội 819.000 VND
Đà Nẵng Nha Trang 709.000 VND
Đà Nẵng Tp.Hồ Chí Minh 819.000 VND
Đồng Hới Tp.Hồ Chí Minh 799.000 VND
Hải Phòng Tp.Hồ Chí Minh 1.219.000 VND
Hà Nội Buôn Mê Thuột 1.109.000 VND
Hà Nội Cần Thơ 1.219.000 VND
Hà Nội Chu Lai 709.000 VND
Hà Nội Đà Lạt 1.109.000 VND
Hà Nội Đà Nẵng 819.000 VND
Hà Nội Đồng Hới 819.000 VND
Hà Nội Huế 819.000 VND
Hà Nội Nha Trang 1.109.000 VND
Hà Nội Phú Quốc 1.219.000 VND
Hà Nội Pleiku 999.000 VND
Hà Nội Quy Nhơn 889.000 VND
Hà Nội Tp.Hồ Chí Minh 1.219.000 VND
Hà Nội Vinh 709.000 VND
Huế Hà Nội 819.000 VND
Huế Tp.Hồ Chí Minh 819.000 VND
Nha Trang Đà Nẵng 709.000 VND
Nha Trang Hà Nội 1.109.000 VND
Nha Trang Tp.Hồ Chí Minh 709.000 VND
Phú Quốc Hà Nội 1.219.000 VND
Phú Quốc Tp.Hồ Chí Minh 819.000 VND
Pleiku Hà Nội 979.000 VND
Pleiku Tp.Hồ Chí Minh 689.000 VND
Quy Nhơn Hà Nội 869.000 VND
Quy Nhơn Tp.Hồ Chí Minh 689.000 VND
Thanh Hóa Tp.Hồ Chí Minh 1.089.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Buôn Mê Thuột 709.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Đà Lạt 709.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Đà Nẵng 819.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Hải Phòng 1.219.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Nha Trang 709.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Hà Nội 1.219.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Phú Quốc 819.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Huế 819.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Pleiku 709.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Quy Nhơn 709.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Thanh Hóa 1.109.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Vinh 1.219.000 VND
Vinh Hà Nội 709.000 VND
Vinh Tp.Hồ Chí Minh 1.219.000 VND
Đồng Hới Hà Nội 799.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Đồng Hới 889.000 VND
Đồng Hới Tp.Hồ Chí Minh 869.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Chu Lai 599.000 VND
Chu Lai Tp.Hồ Chí Minh 619.000 VND
Hà Nội Tuy Hòa 779.000 VND
Tuy Hòa Hà Nội 689.000 VND
Hải Phòng Đà Nẵng 709.000 VND
Đà Nẵng Hải Phòng 639.000 VND
Đà Nẵng Cần Thơ 709.000 VND
Cần Thơ Đà Nẵng 709.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Vân Đồn 1.109.000 VND
Vân Đồn Tp.Hồ Chí Minh 1.109.000 VND

Bảng giá vé ưu đãi đầu tháng Vietnam Airlines đi quốc tế khứ hồi:

Từ Đến Giá vé khứ hồi
Hà Nội Bangkok 135 USD
Tp.Hồ Chí Minh Bangkok 130 USD
Hà Nội Kuala Lumpur 101 USD
Tp.Hồ Chí Minh Kuala Lumpur 94 USD
Hà Nội Singapore 165 USD
Tp.Hồ Chí Minh Singapore 153 USD
Hà Nội Yangon 134 USD
Tp.Hồ Chí Minh Yangon 275 USD
Tp.Hồ Chí Minh Jakarta 190 USD
Hà Nội Siem Reap 169 USD
Tp.Hồ Chí Minh Siem Reap 254 USD
Hà Nội Luang Prabang 209 USD
Tp.Hồ Chí Minh Vientiane 259 USD
Hà Nội Vientiane 209 USD
Hà Nội Bắc Kinh 438 USD
Hà Nội Quảng Châu 240 USD
Tp.Hồ Chí Minh Quảng Châu 280 USD
Đà Nẵng Quảng Châu 329 USD
Hà Nội Thành Đô 295 USD
Hà Nội Thượng Hải 464 USD
Tp.Hồ Chí Minh Thượng Hải 347 USD
Hà Nội Hồng Công 198 USD
Tp.Hồ Chí Minh Hồng Công 177 USD
Hà Nội Cao Hùng 241 USD
Hà Nội Đài Bắc 241 USD
Tp.Hồ Chí Minh Cao Hùng 216 USD
Tp.Hồ Chí Minh Đài Bắc 246 USD
Hà Nội Tokyo 639 USD
Hà Nội Nagoya 678 USD
Hà Nội Fukuoka 664 USD
Hà Nội Osaka 602 USD
Tp.Hồ Chí Minh Fukuoka 579 USD
Tp.Hồ Chí Minh Nagoya 593 USD
Tp.Hồ Chí Minh Tokyo 554 USD
Tp.Hồ Chí Minh Osaka 598 USD
Đà Nẵng Tokyo 494 USD
Tp.Hồ Chí Minh Seoul 360 USD
Đà Nẵng Seoul 360 USD
Hà Nội Seoul 450 USD
Nha Trang Seoul 354 USD
Hà Nội Pusan 445 USD
Tp.Hồ Chí Minh Pusan 548 USD
Hà Nội Moscow 564 USD
Hà Nội London 892 USD
Tp.Hồ Chí Minh London 887 USD
Hà Nội Paris 862 USD
Tp.Hồ Chí Minh Paris 817 USD
Hà Nội Frankfurt 857 USD
Tp.Hồ Chí Minh Frankfurt 825 USD
Hà Nội Sydney 639 USD
Tp.Hồ Chí Minh Sydney 624 USD
Tp.Hồ Chí Minh Melbourne 517 USD
Singapore Hà Nội 217 SGD
Singapore Tp.Hồ Chí Minh 196 SGD
Bangkok Hà Nội 4,505 THB
Bangkok Tp.Hồ Chí Minh 4,345 THB
Kuala Lumpur Hà Nội 414 MYR
Kuala Lumpur Tp.Hồ Chí Minh 340 MYR
Yangon Hà Nội 142 USD
Yangon Tp.Hồ Chí Minh 149 USD
Jakarta Tp.Hồ Chí Minh 3,788,200 IDR
Siem Reap Hà Nội 302 USD
Siem Reap Tp.Hồ Chí Minh 227 USD
Phnom Penh Hà Nội 198 USD
Phnom Penh Tp.Hồ Chí Minh 140 USD
Luang Prabang Hà Nội 182 USD
Luang Prabang Tp.Hồ Chí Minh 201 USD
Vientiane Hà Nội 190 USD
Vientiane Tp.Hồ Chí Minh 209 USD
Melbourne Hà Nội 752 AUD
Melbourne Tp.Hồ Chí Minh 763 AUD
Sydney Hà Nội 706 AUD
Sydney Tp.Hồ Chí Minh 779 AUD
Bắc Kinh Hà Nội 2,024 CNY
Quảng Châu Đà Nẵng 1,601 CNY
Quảng Châu Hà Nội 1,406 CNY
Quảng Châu Tp.Hồ Chí Minh 1,373 CNY
Thành Đô Hà Nội 1,274 CNY
Hàng Châu Đà Nẵng 1,892 CNY
Thượng Hải Hà Nội 1,998 CNY
Thượng Hải Tp.Hồ Chí Minh 1,965 CNY
Hongkong Hà Nội 1,221 HKD
Hongkong Tp.Hồ Chí Minh 1,181 HKD
Đài Bắc Tp.Hồ Chí Minh 5,099 TWD
Đài Bắc Hà Nội 6,579 TWD
Cao Hùng Tp.Hồ Chí Minh 5,994 TWD
Cao Hùng Hà Nội 6,459 TWD
Seoul Hà Nội 269,800 KRW
Seoul Tp.Hồ Chí Minh 293,300 KRW
Seoul Đà Nẵng 264,100 KRW
Seoul Nha Trang 266,500 KRW
Busan Hà Nội 264,800 KRW
Busan Tp.Hồ Chí Minh 288,300 KRW
Tokyo Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh 44,000 JPY
Osaka Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh 44,430 JPY
Fukuoka Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh 42,360 JPY
Nagoya Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh 43,960 JPY
Tokyo Đà Nẵng 43,480 JPY
Frankfurt Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh 608 EUR
Moscow Hà Nội 28,712 RUB
London Hà Nội 504 GBP
London Tp.Hồ Chí Minh 477 GBP
Paris Hà Nội 672 EUR
Paris Tp.Hồ Chí Minh 667 EUR

*Lưu ý:

+ Giá vé chưa bao gồm thuế, phí dịch vụ.

+ Thuế, phí, phụ thu có thể thay đổi tại thời điểm đặt chỗ.

+ Miễn phí 7kg hành lý xách tay + 20kg hành lý ký gửi.

+ Không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình.

+ Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.

+ Giá các hành trình giữa Hà Nội/Tp. Hồ Chí Minh và Bangkok/Singapore/Kuala Lumpur/Jakarta là giá không bao gồm hành lý ký gửi.

Liên hệ đặt vé Đầu tháng giá tốt cùng Vietnam Airlines vé rẻ đi nội địa và quốc tế

Đặt mua vé máy bay khuyến mãi của Vietnam Airlines hãy gọi phòng vé Việt Mỹ để hỗ trợ nhanh, tư vấn chu đáo. Giao vé tận nơi miễn phí tại TPHCM cho hành khách.

ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ VIỆT MỸ

  • Địa chỉ: 48 Cách Mạng P Tân Thành, Q Tân Phú, TPHCM.
  • Hotline/Zalo: 0918 234 072 – 0908 380 888

Nhanh tay liên hệ để có được vé ưu đãi tốt nhất nhé!

Kết Nối Bạn Bè
Tagged , .